Difference between revisions of "Nothing"

From vishap oberon compiler
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
{{language navigation|Main Page}}
+
{{language navigation|Nothing}}
  
 
* Write and compile the program that does nothing (how-to/en) [[Nothing/en]]
 
* Write and compile the program that does nothing (how-to/en) [[Nothing/en]]
 
* Գրիր և թարգմանիր այն ծրագիրը որը անում է ոչ մի բան (ինչպես/հայ) [[Nothing/hy]]
 
* Գրիր և թարգմանիր այն ծրագիրը որը անում է ոչ մի բան (ինչպես/հայ) [[Nothing/hy]]
 
* {Ստեղ էլ գերմաներէնով է պէտք} [[Nothing/de]]
 
* {Ստեղ էլ գերմաներէնով է պէտք} [[Nothing/de]]

Revision as of 02:51, 5 December 2014

Deutsch (de) | English (en) | հայերեն (hy)

  • Write and compile the program that does nothing (how-to/en) Nothing/en
  • Գրիր և թարգմանիր այն ծրագիրը որը անում է ոչ մի բան (ինչպես/հայ) Nothing/hy
  • {Ստեղ էլ գերմաներէնով է պէտք} Nothing/de