Difference between revisions of "Nothing"

From vishap oberon compiler
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "* Write and compile the program the does nothing (how-to/en) Nothing/en * Գրիր և թարգմանիր այն ծրագիրը որը անում է ոչ մի բան (ին...")
 
Line 1: Line 1:
* Write and compile the program the does nothing (how-to/en) [[Nothing/en]]
+
* Write and compile the program that does nothing (how-to/en) [[Nothing/en]]
 
* Գրիր և թարգմանիր այն ծրագիրը որը անում է ոչ մի բան (ինչպես/հայ) [[Nothing/hy]]
 
* Գրիր և թարգմանիր այն ծրագիրը որը անում է ոչ մի բան (ինչպես/հայ) [[Nothing/hy]]
 
* {Ստեղ էլ գերմաներէնով է պէտք} [[Nothing/de]]
 
* {Ստեղ էլ գերմաներէնով է պէտք} [[Nothing/de]]

Revision as of 06:44, 18 November 2014

  • Write and compile the program that does nothing (how-to/en) Nothing/en
  • Գրիր և թարգմանիր այն ծրագիրը որը անում է ոչ մի բան (ինչպես/հայ) Nothing/hy
  • {Ստեղ էլ գերմաներէնով է պէտք} Nothing/de