Difference between revisions of "Main Page/hy"

From vishap oberon compiler
Jump to navigation Jump to search
m
Line 3: Line 3:
 
== Բարով եկաք Vishap Oberon Compiler ==
 
== Բարով եկաք Vishap Oberon Compiler ==
  
Զգուշացեք շրջակայքում սավառնքող վիշապներից։
+
Զգուշացեք շրջակայքում սավառնող վիշապներից։
  
 
== Նախագծի մասին ==
 
== Նախագծի մասին ==

Revision as of 20:18, 24 October 2013

Deutsch (de) | English (en) | հայերեն (hy)

Բարով եկաք Vishap Oberon Compiler

Զգուշացեք շրջակայքում սավառնող վիշապներից։

Նախագծի մասին

Consult the User's Guide for information on using the wiki software.

Ինչպես սկսել